Program dhs Image data Base

Tento program je nutno kombinovat s kamerou MicroCam (nebo s takovou USB kamerou, která má TWAIN ovladač). Jedná se o velmi dokonalý program se sofistikovanou databází SQL a moduly pro všechna běžná měření v metalografii.

Moduly jsou pro Area Detection – určování plošného podílu různých fází (až 6 variant) na základě jejich šedi (nutná přítomnost programu MS Excel); Grain Size –automatické měření velikosti zrna dle ASTM-E112, ISO 643, stanovení hodnoty G; Particle Analysis – hodnocení velikosti a tvaru částic; Coating Thickness – měření až osm vrstev včetně statistických výstupů při automatické detekci jednotlivých vrstev pomocí lokálního adaptivního prahování; Cast Iron Analysis–zajišťujehodnocení množství, rozložení a tvaru grafitu dle EN ISO 945. Mimo hodnocení dle uvedené normy modul zahrnuje též hodnocení: ferit/perlit pro každý vzorek, měření množství grafitu, výpočet nodularity, počet částic grafitu ve formě absolutních hodnot a jako počet na jednotku plochy, ve verzi Advanced používá adaptivního – učícího klasifikátoru distribuce částic grafitu a nástroj pro hodnocení vločkového grafitu.

Nejvýznamnější novinkou roku 2017 je možnost hodnocení svarů včetně jednoduchého inverzního makroskopu s integrovanou digitální kamerou Weld seam measurement viz též níže.


Naši nejvýznamnější dodavatelé