Program QuickPhoto Industrial

Program QuickPhoto Industrial je určen pro záznam digitálního obrazu zejména z mikroskopů vybavených digitálními kamerami a fotoaparáty, k úpravám a ukládání pořízených snímků a měření. Živý obraz z mikroskopu zobrazený na monitoru PC usnadňuje ostření a správné exponování snímků. QuickPHOTO Industrial 3.1 nabízí množství funkcí pro měření v obraze, automaticky vytvářenou tabulku měřených hodnot se statistickými údaji, vytváření protokolů ve formátu Microsoft® Word, podporu dvoumonitorových stanic a řadu dalších funkcí. Každé podporované snímací zařízení je možné z počítače plně ovládat prostřednictvím ovládacího panelu. Ovládací panel obsahuje živý obraz ze snímacího zařízení a řadu ovládacích prvků pro nastavování parametrů a pořízení snímku.

Je podporováno pořizování snímků z vybraných digitálních fotoaparátů OLYMPUS, analogových kamer, endoskopů a dalších zdrojů videosignálu. Všechny objekty vkládané do snímku – kresby, měření a popisky jsou ukládány do samostatné vrstvy „nad snímkem“ a lze je kdykoliv modifikovat (změna barvy a tloušťky čar, změna rozměrů a umístění objektů či jejich smazání), skrýt nebo celou vrstvu smazat. Program umožňuje vrátit zpět libovolný počet provedených operací (neomezené undo). Vrstvy je možné sloučit. Všechna měření, kresby a textové popisky pak budou vidět v libovolném programu pro práci s digitálními snímky.

Přehled hlavních funkcí a vlastností:

 • snímání ze široké škály snímacích zařízení (digitální fotoaparáty, kamery)
 • živý obraz na monitoru počítače (usnadňuje ostření a může být použit pro demonstrační účely)
 • vkládání kalibrovaného měřítka, měření délek, obvodů, průměrů, ploch, úhlů, vzdáleností rovnoběžek, počítání objektů, analýza fází, měření parametrů oblouků (délka, poloměr a úhel), vyhodnocování zkoušky tvrdosti a mikrotvrdosti
 • tabulka naměřených hodnot obsahuje také základní statistiky a umožňuje psaní poznámek a exportování naměřených hodnot do souboru formátu Microsoft® Excel®
 • průběžné exportování naměřených hodnot do otevřeného dokumentu Microsoft® Excel®
 • pokročilé funkce pro hromadné ukládání většího množství snímků
 • možnost automatického ukládání snímků do složky ihned po pořízení
 • podpora jednotek mezi-zvětšení (zoomovací jednotky, měniče zvětšení) a kódovaných revolverů pro odečet aktuálního zvětšení mikroskopu
 • práce s více snímky a jejich úpravy, vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových poznámek, psaní komentářů ke snímkům
 • pokročilé funkce pro tisk snímků včetně interaktivního náhledu
 • automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu s možností tvorby HD videosekvencí
 • možnost pořizování snímků pomocí dálkové spouště
 • možnost uzamčení kalibrací s ochranou heslem, ochrana kalibračních hodnot digitálním podpisem
 • podpora práce na dvou monitorech
 • přívětivé uživatelské rozhraní v českém jazyce
 • rozšiřitelnost pomocí přídavných modulů

Brožura ke stažení:


Naši nejvýznamnější dodavatelé