Broušení versus leštění

První krok broušení by měl být prováděn na co nejjemnější podložce v závislosti na kvalitě povrchu po řezání tak, aby se v co nejkratším čase vytvořil rovný povrch (broušení do roviny) a odstranila se, pokud možno, veškerá deformace po řezání. Každý následný krok přípravy by měl odstranit deformaci vnesenou předchozími kroky a zároveň by měl vnášet do vzorku co nejmenší možnou deformaci. Toho dosáhneme volbou vhodné podložky a použitím smáčedla.

Pro broušení na brusných papírech nebo diamantových brusných podložkách se používá chlazení vodou – broušení pod vodou. U broušení nebo leštění na textilních podložkách se používá smáčedlo. U firmy Buehler se jedná o položku MetaDi Fluid (pro materiály citlivé na působení vody pak AutoMet Oil).

MetaDi Fluid na rozdíl od jiných smáčedel na bázi alkoholu nevysušuje povrch textilních podložek!

Jak definovat broušení a leštění:

Broušení se vyznačuje znatelným úběrem materiálu, přičemž zrna brusiva jsou pevně ukotvena v podložce. Tvar brusiva určuje jeho vhodnost k ubírání materiálů – broušení. Při broušení vznikají rysky buď ostré „jasné”, má-li brusivo dosud ostré řezné hrany nebo deformované „rozmazané“, jsou-li zrna brusiva již opotřebená. Toto je naprosto nevhodné a důsledkem je pak neakceptovatelná kvalita výbrusu.

Při leštění již nedochází k znatelnému úběru materiálu. Naopak, může nastat tzv. přeleštění a vnesení dodatečné deformace do povrchových vrstev vzorů. Při leštění dochází pouze k odstranění zbylých rysek z předchozích kroků. Jednotlivá zrníčka leštícího prostředku (ve většině případů jemné brusivo) jsou ukotvena pružně na vláknech textilní podložky, viz níže uvedená schémata, a silové působení hran brusiva (což zajišťuje oddělování materiálu) je pro broušení a leštění odlišné.

Broušení_schema Leštění _schema
Broušení – schéma Leštění – schéma

Textilní podložky jsou dvojího druhu – tvrdé bez vlasů (Napless), a měkké s vlasem (Nap). Více viz schematické obrázky níže.

Textilní podložky tvrdé – bez vlasů Textilní podložky měkké – s vlasem
 

U tvrdých podložek je brusivo ukotveno na povrchu podložky. Místa ukotvení definuje struktura tkaniny – osnova a útek. Tvrdé podložky se hodí pro agresivní broušení/leštění.Tyto podložky jsou ideální pro dosažení maximální rovinnosti.

Zrníčka brusiva se zachycují na vlasech měkčích tkanin, což umožňuje méně agresivní odstraňování materiálu.Tyto tkaniny jsou nejlepší pro vysoce kvalitní povrchovou úpravu.

Detailně jsou informace o spotřebním materiálu pro broučení a leštění uvedeny zde nebo pak v brožuře ke stažení.

Brožura ke stažení:


Naši nejvýznamnější dodavatelé