Program DiaMet

Moderní software Wilson DiaMet pro měření mikrotvrdosti a tvrdosti dle Vickerse, Knoopa a Brinella použité u novějších typů tvrdoměrů firmy ITW test and Measurement. Software pro manuální a automatické měření (v závislosti na vybavení tvrdoměru) je vhodné pro operační systém Win 7 a 10.

Typický postup pro měření sestává z čtyř kroků:

  • Zvolit program
  • Nastavit požadované rozložení vtisků
  • Vytvoření vtisků a jejich proměření
  • Vyhodnocení výsledků

Jednotlivé kroky jsou znázorněny na následujících snímcích obrazovky.

Program DiaMet_kroky

Automatické vyhodnocení vtisků, možnost úpravy jasu, expozice, kontrastu, generování protokolů z měření, možnost nastavení vlastní hlavičky reportu, archivace dat v interní databázi programu, možnost ovládat veškeré funkce programu pomocí dotykové obrazovky bez použití myši a klávesnice,řízení celého procesu měření, vytváření profilů měření a mnoho dalšího.

Brožura ke stažení

Příklady využití programu DiaMet – videa

Nově je možno využít programu DiaMet i pro upgrade starších mikrotvrdoměrů viz dále:

Brožura ke stažení


Naši nejvýznamnější dodavatelé